Tryb wysyłki i reklamacji:

1. Zamówione produkty będą dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej, pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. W przypadku realizacji niektórych zamówień, Administrator Sklepu jest uprawniony, w drodze odrębnych ustaleń z Klientem, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia oraz realizacji takiego zamówienia etapowo.
3. Po dokonaniu pokwitowania przyjęcia przesyłki, Klient może w obecności doręczyciela dokonać sprawdzenia zawartości oraz stanu przesyłki.
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, reklamacje z tego tytułu będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy Klient wraz z osobą doręczającą przesyłkę (upoważniony przedstawiciel Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej) sporządzi na piśmie protokół reklamacyjny, który zostanie podpisany przez Adresata przesyłki i Doręczającego.
5. Jeżeli zamówione towary znajdują się na magazynie są wysyłane w ciągu 1-5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.
6. W przypadku braków na magazynie, towary wysyłane są w ciągu 28 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.
7. Zamówienie realizowane jest po skompletowaniu całości.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych sklepu.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od sklepu.

Zwroty:

1. Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny, zgodnie z obowiązującym prawem, w terminie do 14 dni, pod warunkiem że towar nie nosi śladów użytkowania i jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Do zwracanego towaru Klient ma obowiązek dołączyć oryginalny paragon fiskalny, lub kopię faktury VAT.
2. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży otrzymany produkt należy odesłać na adres:

PORĘBSCY  MAŁGORZATA PORĘBSKA

MIESZKA I 94

70-106 SZCZECIN


wraz z wypełnionym formularzem zwrotu załączonym w wersji papierowej do każdego zamówienia do pobrania poniżej:

 Wzór formularza odstąpienia od umowy

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.