Wstęp

1.
Sklep "Modnydoktor.pl", zwany w dalszej części Sklepem, jest własnością firmy

Porębscy Małgorzata Porębska
ul. Mieszka I 94
70-106 Szczecin
tel. (0-91) 482 65 03, (0-91) 482 59 51
NIP 955-100-47-54, REGON 811030915.

2. Przyjmowaniem, potwierdzaniem oraz realizacją zamówień złożonych przez Klienta zajmuje się Sklep.
3. Klient może zamawiać tylko te produkty, które w czasie składania zamówienia znajdują się w asortymencie Sklepu.
4. Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
5. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania poszczególnych zamówień bez podania przyczyny.
6. Ceny produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
7. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
8. Jeżeli zamówione towary znajdują się na magazynie są wysyłane w ciągu 1-5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.
9. W przypadku braków na magazynie, towary wysyłane są w ciągu 28 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.
10. Zamówienie realizowane jest po skompletowaniu całości.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych sklepu.

Procedura składania, potwierdzania i realizacji zamówień

Aby zamówić wybrany asortyment w sklepie, Klient powinien postępować wg poniższej procedury:


a. zarejestrować się w na stronach sklepu,
b. zalogować się w Sklepie, używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji,
c. wybrać odpowiedni produkt oraz wpisać żądaną ilość,
d. złożyć zamówienia na wybrany towar - tylko kompletne i prawidłowo wypełnione zamówienia będą realizowane,
e. oczekiwać na potwierdzenie przekazania zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną,
f. w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonym przez Klienta zamówieniu, nie nastąpi jego potwierdzenie przez Administratora. Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail, pod którym możliwe będzie potwierdzenie przez Administratora złożonego zamówienia oraz numeru telefonu kontaktowego wraz z numerem kierunkowym,
g. termin realizacji zamówionych przez Klienta produktów wynosi maksymalnie 28 dni roboczych. Dokładny termin dostawy produktu będzie przekazywany drogą elektroniczną na podany adres e-mail,
h. zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
i. zakupiony towar może być zwrócony lub wymieniony na inny, jeżeli będzie nieużywany, czysty, pozbawiony zapachu w oryginalnym opakowaniu z metkami i innymi elementami które posiadał w momencie sprzedaży. Wyjątek mogą stanowić foliowe worki, na odzież, które łatwo uszkodzić w momencie otwierania.

Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolniew ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

4.Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

5.Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6.Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

8.Sprzedawca zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży z wyjątkiem, gdy następuje to na żądanie organów władzy  państwowej w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.Sprzedawca - oznacza Małgorzatę Porębską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Porębscy Małgorzata Porębska z siedzibą w Szczecinie (70-106), ul. Mieszka I 94 , NIP: 955-100-47-54, REGON 811030915, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: biuro@porebscy.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.